• Започнахме с продажбите за сезон 2022 - 2023г.

    welcome

    РАЗСАДНИК ЗАГОРИЧЕ

    производство и продажба на овощни дръвчета Разсадника е с традиции в производството на различни сортове присадени орехови дръвчета. Ореховите дръвчета се отглеждат в собствена градина. Фирмата гарантира за качеството на посадъчния материал. При производството на посадъчния материал се използват сертифицирани и с установена плододайност присадници, което гарантира качеството на присадените от фирмата ни орехови дръвчета. Главната цел на фирмата е да произвежда най-качествените присадени и сертифицирани орехови дръвчета, с което да допринесе за по-доброто развитие на икономиката и селското стопанство. ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЕХОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ. ОРЕХОВИ ДРЪВЧЕТА